มอบแคปซูลสารสกัดกระชายขาวPMH เพื่อบุคลากรการแพทย์

13/01/2022

มอบแคปซูลสารสกัดกระชายขาวPMH เพื่อบุคลากรการแพทย์

ในวันที่ 13 มกราคม 2565 ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์รพ.รามาฯ ม.มหิดล และ ศ.เกียรติคุณ นพ.พรชัย สิมะโรจน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี รับมอบแคปซูลสารสกัดกระชายขาวPMH จำนวน 3,000 กระปุก

เพื่อป้องกันและช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์  จากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19ในปัจจุบัน  มอบโดย คุณสกล เหนียนเฉลย ตัวแทนบริษัท ฟาร์ม่าเฮอร์เบิล จำกัด พญ.วิไล ธนสารอักษร และ คุณศศิธร สุระกุล ตัวแทนบริษัท เอสดับบลิว เฮลธ์แคร์ จำกัด ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นตัวยา (ECDD) ดร.นภวรรณ รังคเสนี ทีมงานวิจัย ณ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมจัดในวันที่

13 มกราคม 2565

เวลา

เวลา 09.00 น.

ณ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา :

กรอกข้อมูลเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม