กิจกรรมบรรยายให้ความรู้

25/03/2019

กิจกรรมบรรยายให้ความรู้

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เอสดับบลิวเฮลธ์แคร์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ สว่าง อัมพรพันธ์ บรรยายให้ความรู้และสาธิต ในหัวข้อ Simple Lifting Lipolysis for Periorbital and Nose tip.

ซึ่งได้รับความสนใจจากแพทย์หลายๆท่าน โดยแพทย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ Light Fit สำหรับนำไปทดลองใช้ ท่านละ 1 ขวด

ทางบริษัทขอขอบคุณแพทย์ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมมในครั้งนี้

กิจกรรมจัดในวันที่

วันที่ 25 มีนาคม 2562

เวลา

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา :

กรอกข้อมูลเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม